fbpx

Tag: Phạm Văn Tuấn

Gã thầy bùa giết người luyện Thiên Linh Cái - vụ án chấn động Đồng Tháp 20 năm trước (Kỳ cuối)

ChuHanie 0

Vụ án chấn động Đồng Tháp 20 năm trước về gã thầy bùa giết người luyện tà thuật Thiên Linh Cái sẽ được tiếp tục. ... Xem thêm

Gã thầy bùa giết người luyện Thiên Linh Cái - vụ án chấn động Đồng Tháp 20 năm trước (Kỳ 1)

ChuHanie 0

Cù lao Tân Huề, Tân Quới, Tân Bình (thuộc huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) có một ngôi mồ hoang, nằm chìm nghỉm dưới vũng ... Xem thêm